top of page
Sk%C3%A4rmavbild%202020-11-20%20kl.%2009.27_edited.jpg

FORSKNINGSPROJEKT

Vår forsking fokuserar framförallt på prevention, diagnostik, behandling och rehabilitering av handbollsskador med ett extra fokus på knä- och axelskador

THE KAROLINSKA HANDBALL STUDY (KHAST) DEL 1

The Karolinska Handball Study – KHAST I är en prospektiv studie som under två år följt elithandbollsspelare i åldern 15–19 år med syfte att beskriva förekomsten av axelskador och identifiera riskfaktorer. Studien genomfördes under åren 2014-2016 vid NIU-gymnasier med handbollsinriktning.

THE KAROLINSKA HANDBALL STUDY (KHAST) DEL 2

The Karolinska Handball Study del 2 är en randomiserad kontrollerad studie med syfte att utvärdera den skadeförebyggande effekten av ett axel- respektive knäträningsprogram Axelkontroll och Knäkontroll, hos elithandbollsspelare i åldern 15–19 år. Studien genomfördes under säsongen 2018-2019 vid NIU-gymnasier med handbollsinriktning. 

THE SWEDISH HANDBALL COHORT

The Swedish Handball Cohort är en kohortstudie med huvudsyfte att kartlägga förekomst av handbollsskador bland unga kvinnliga och manliga handbollsspelare samt under en 10-årsperiod efter implementering av skadeförebyggande åtgärder för knä- och axelskador. I denna studie undersöks även faktorer som är associerade med genomförande och följsamhet. Vidare är syftet att utvärdera sambandet mellan skador som uppstår under gymnasietiden och framtida muskuloskeletala besvär.

PUBLIKATIONER

Asker M, Hägglund M, Waldén M, Källberg H, Skillgate E. The Effect of Shoulder and Knee Exercise Programmes on the Risk of Shoulder and Knee Injuries in Adolescent Elite Handball Players: A Three-Armed Cluster Randomised Controlled Trial

Asker M, Waldén M, Kallberg H, Holm LW, Skillgate E. A prospective cohort study identifying risk factors for shoulder injuries in adolescent elite handball players: The Karolinska Handball Study (KHAST) study protocol. BMC Musculoskeletal Disorder 2017. 


Asker M, Brooke H, Waldén M, Tranaeus-Fitzgerald U, Johansson F, Skillgate E, Holm LW. Risk factors for, and prevention of, shoulder injuries in overhead sports: a systematic review with best-evidence synthesis Br J Sports Med 2018;52:1312-1319.


Asker M, Holm LW, Kallberg H, Waldén M, Skillgate E. Female adolescent elite handball players are more susceptible to shoulder problems than their male counterparts. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc (2018) 26:1892. 


Asker M, Waldén M, Källberg H, Holm, LW, Skillgate E. Pre-season clinical shoulder test results and shoulder injury rate in adolescent handball: a prospective study on female and male elite players. J Orthop Sports Phys Ther 2020;50(2):67–74. Epub 27 Nov 2019. doi:10.2519/jospt.2020.9044


Asker M, Møller M. Training Load Issues in Young Handball Players. Handball Sports Medicine: Basic Science, Injury Management and Return to Sport. Editors Laver, Landreau, Popovic, Seil. ESSKA Springer, May 2018, ISBN 978-3-662-55891-1


Asker M, Cools A, Whiteley R. Shoulder assessment in handball players. Handball Sports Medicine: Basic Science, Injury Management and Return to Sport. Editors Laver, Landreau, Popovic, Seil. ESSKA Springer, May 2018, ISBN 978-3-662-55891-1


Hägglund M, Pereira H, Carmont M, Karlsson J, D'Hooghe P. Rehabilitation of acute soft tissue injuries of the foot and ankle in the handball player. Handball Sports Medicine: Basic Science, Injury Management and Return to Sport. Editors Laver, Landreau, Popovic, Seil. ESSKA Springer, May 2018, ISBN 978-3-662-55891-1


Carmont M, Hägglund M, Pereira H, D'Hooghe P, Pellegrini M, Karlsson J. Management of cartilage injuries of the foot and ankle in handball. Handball Sports Medicine: Basic Science, Injury Management and Return to Sport. Redaktörer; Editors Laver, Landreau, Popovic, Seil. ESSKA Springer, May 2018, ISBN 978-3-662-55891-1


Ardern C, Grindem H, Kvist J, Waldén M, Hägglund M. Rehabilitation of ACL injury in the handball player. Handball Sports Medicine: Basic Science, Injury Management and Return to Sport. Redaktörer; Editors Laver, Landreau, Popovic, Seil. ESSKA Springer, May 2018, ISBN 978-3-662-55891-1


Popovic N, Dijkstra P, Geertsema C, Waldén M. Handball Sports Medicine: Basic Science, Injury Management and Return to Sport. Assembling a medical team – the medical needs of a handball team. Redaktörer; Lior Laver, Romain Seil, Philippe Landreau, Nebojsa Popovic. Springer, 2018, ISBN 978-3-662-55891-1


Waldén M, Laver L. Handball Sports Medicine: Basic Science, Injury Management and Return to Sport. Management of PCL injuries in handball. Redaktörer Lior Laver, Romain Seil, Philippe Landreau, Nebojsa Popovic. Springer, 2018, ISBN 978-3-662-55891-1


Seil R, Laver L, Landreau P, Myklebust G, Waldén M. ESSKA helps making a change: the example of handball medicine. Romain Knee Surgery, Sports Traumatology, and Arthroscopy 2018:26:1881-1883


Asker M, Whiteley R, Waldén M. Handball medicine, a growing area of interest in SEM: Insights from the 1st Scandinavian Congress in Handball Medicine.


Asker M. Update on handball medicine. Swiss Sportfisio scientific journal, 01/2017. 


Asker M. Problem med axeln vanligt hos unga elithandbollspelare. Svensk Idrottsmedicin, 2/2020, 22-25. 

bottom of page