top of page

KAROLINSKA HANDBALL STUDY 
DEL 2

BAKGRUND

I Sverige finns ca 130 000 handbollsspelare och en tredjedel av dessa är ungdomsspelare. Förekomsten av axelskador och knäskador är stor men få studier har utvärderat effekten av skadeförebyggande träningsprogram på axel- och knäskador inom ungdomshandbollen. Denna studie bygger på resultat från vår tidigare kohortstudie, Karolinska Handball Study del 1 och är ett viktigt steg i arbetet med att minska skadorna inom handboll.


SYFTE

Huvudsyftet med denna studie var att utvärdera effekten av ”Axelkontroll” och ”Knäkontroll” på incidensen axel- respektive knäskador hos unga elithandbollsspelare.

METOD

709 handbollsspelare, lika många killar och tjejer, i åldern 15–18 år deltog i denna randomiserade kontrollerade studie. Vid studiestart fyllde spelarna i ett omfattande frågeformulär. Därefter lottades de till en av tre grupper där grupp 1 fick genomföra ett axelträningsprogram med fokus på styrka och koordination (Axelkontroll), inklusive ett skottprogram under sommaren. Grupp 2 fick genomföra ett träningsprogram med fokus på styrka och koordination av nedre extremitet (Knäkontroll). Tredje gruppen utgjorde kontrollgrupp och fick fortsätta som vanligt. Spelarna följdes veckovis under ett år där match- och träningsmängd, träningsbelastning samt skador registrerades. Det primära utfallet är axel- och knäskador. Vid studiestart mättes också skotthastighet, axelstyrka, enbensknäböj och hoppkvalité hos en subgrupp på ca 160 spelare. Dessa mätningar upprepades efter sex månader och efter ett år för att undersöka om träningsprogrammen har effekt på prestation.

RESULTAT

Studien visade att gruppen som genomförde Axelkontroll hade 56% lägre risk för axelskada under säsongen och gruppen som genomförde Knäkontroll hade 31% lägre risk för knäskada, jämfört med kontrollgruppen. Studieresultaten är publicerade i tidskriften Sports Medicine Open och finns att läsa i sin helhet här. 

BETYDELSE

Axel- och knäskador är vanliga inom handboll, inklusive ungdomshandbollen. Att utvärdera skadeförebyggande interventioner för axel- och knäskador är väldigt viktigt steg för att i förlängningen minska risken för dessa skador.

HUVUDMAN

Karolinska Institutet


FINANSIÄRER

Centrum för idrottsforskning

Naprapathögskolan

Svenska Naprapatförbundet

SAMARBETSPARTNERS

Svenska Handbollförbundet

Easy Teams

KONTAKT

Martin Asker
Projektledare och gruppledare för Handball Research Group

martin.asker@shh.se

bottom of page