top of page

THE SWEDISH HANDBALL COHORT

BAKGRUND

Handboll är en av de mest skadebenägna idrotterna och skador i axlar, knän och fotleder dominerar. Vidare är handboll en av de idrotter med högst incidens av främre korsbandsskada. Flera studier har visat att träning med syfte att förbättra styrka och koordination i bål, höft och nedre extremitet (Knäkontroll) kan reducera incidensen av korsbandsskada bland unga fotbollsspelare. Vidare har en nyligen genomförd studie visat att träningsprogram som syftar till att öka styrka, rörlighet, stabilitet och koordination i skuldra och bål minskar prevalensen av axelproblem hos vuxna handbollsspelare på elitnivå. Dock har liknande insatser för unga handbollsspelare inte utvärderats i en större studie.

SYFTE

Att kartlägga förekomst av handbollsskador bland unga kvinnliga och manliga handbollsspelare samt under en 10-årsperiod efter implementering av skadeförebyggande åtgärder för knä- och axelskador. Vidare är syftet att identifiera faktorer som möjliggör implementeringen av skadeförebyggande insatser inom ungdomshandboll. Slutligen är syftet även att utvärdera sambandet mellan skador som uppstår under gymnasietiden och framtida muskuloskeletala besvär.

METOD 

Den här kohortstudien genomförs vid handbollsgymnasier i Sverige och skall inkludera ca 800 spelarsäsonger varje år. Vid säsongsstart varje år fyller spelarna i ett omfattande frågeformulär för att sedan följas veckovis under ett år där match- och träningsmängd, träningsbelastning, sömn samt skador och sjukdom registrerades. När spelarna slutat gymnasiet följs de upp årsvis med frågor om bl.a. skador, muskuloskeletala besvär samt handbollsspel. Slutligen kommer också en intervjustudie genomföras där spelare och tränare intervjuas med syfte att få fördjupad kunskap om spelar och tränares syn och tankar kring handbollskador och skadeförebyggande åtgärder. Det primära utfallet är handbollsskador samt genomförande och följsamhet till skadeförebyggande träningsprogram.

BETYDELSE

Handboll är en av det mest skadebenägna idrotterna och därför är skadeförebyggande åtgärder och hur dessa bäst kan implementeras viktiga. Denna studie ska utvärdera implementeringen av skadeförebyggande åtgärder inom ungdomshandbollen på nationell nivå, samt utvärdera samband mellan idrottsskador och framtida muskuloskeletala besvär.

HUVUDMAN

Sophiahemmet Högskola

FINANSIÄRER

Sophiahemmet Högskola

Centrum för idrottsforskning

Naprapathögskolan

Svenska Naprapatförbundet

SAMARBETSPARTNERS

Svenska Handbollförbundet

Easy Teams

MediRoyal

KONTAKT

Martin Asker

Projektledare och gruppledare för Handball Research Group 

martin.asker@shh.se

bottom of page