top of page

KAROLINSKA HANDBALL STUDY
DEL 1

The Karolinska Handball Study – KHAST I är en prospektiv studie som under två år följt elithandbollsspelare i åldern 14–19 år. Syfte med studien är att beskriva förekomsten av axelskador och identifiera riskfaktorer.

BAKGRUND

I Sverige finns ca 130 000 handbollsspelare varav ca en tredjedel är ungdomar. Förekomsten av axelskador är hög men få studier beskriver skadepanoramat inom ungdomshandboll. Att identifiera riskfaktorer för axelskador är ett viktigt steg i skadeförebyggande strategier, men det finns endast ett fåtal sådana studier.

SYFTE

Att kartlägga prevalensen av axelproblem och incidensen av axelskador samt identifiera modifierbara riskfaktorer för axelskador hos unga elithandbollsspelare.


METOD

471 handbollsspelare, jämt fördelat mellan killar och tjejer, i åldern 15–19 år inkluderades. Ett omfattande frågeformulär vid baslinjen mätte potentiella riskfaktorer som tidigare skador, spelarposition, spelnivå samt psykosociala faktorer. Kliniska tester genomfördes för att mäta styrka, koordination och rörlighet i axel- och skulderled samt kontroll/styrka i nacke och rörlighet i bål. Därefter följdes spelarna veckovis under handbollssäsongen i en eller två säsonger. Totalt innefattas 622 spelarsäsonger. Det primära utfallet var handbollsrelaterade axelskador.

HUVUDRESULTAT

Vi fann att 23% av alla spelade hade betydande axelproblem någon gång under säsongen och det var vanligare med axelproblem hos tjejer, hos 9-metersspelare och spelare i årskurs 2 och 3. Vi fann också att spelare som startar säsongen med axelsvaghet hade högre risk för axelskada, detta var tydligare hos tjejer än hos killar. Vi fann också att bland killar hade de som hade sämre skulderkontroll, s.k. scapuladyskinesi hade en ökad risk för axelskada.

BETYDELSE

Att identifiera riskfaktorer för axelskador hos unga elithandbollsspelare är viktigt för att i förlängningen kunna föreslå preventiva åtgärder för dessa skador.


HUVUDMAN

Karolinska Institutet

FINANSIÄRER

Centrum för idrottsforskning 

Folksam

Skandinaviska naprapathögskolan 

Svenska Naprapatförbundet

KONTAKT

Martin Asker

Projektledare och gruppledare för Handball Research Group 

martin.asker@shh.se

bottom of page